top of page

SÄLLSKAPET LUNDAJURISTER

14390699_1171089376268336_4234529228463863062_n.gif
Sällskapet Lundajurister är Juridiska fakultetens alumn-förening sedan 50 år tillbaka. Vid sitt bildande 1966 antogs namnet Gamla Lundajurister men sedan ett antal år tillbaka har föreningen namnändrats till just Sällskapet Lundajurister. Sällskapets huvudsakliga syfte har varit att samla medlemmarna till regelbundna möten, inte bara ur nostalgiska skäl utan för att göra det möjligt att hålla kontakten med fakulteten och dess ledamöter. Idag är målsättningen för fakultetens alumn-förening betydligt mer mångsidig och angelägen. Juridiska fakulteten har en betydelsefull uppgift i att vårda och utveckla omvärldskontakterna. Denna uppgift innebär bland annat att knyta regionens praktiserande jurister närmare fakultetens verksamhet. Praktiserande jurister är viktiga för både forskare, lärare och studenter. Förutom att vara delaktiga i utbildningen kan praktiserande jurister fullgöra en viktig uppgift som mentorer för dagens studenter.

En faktor som har gjort sig alltmera påmind under de senare åren är att de juridiska fakulteterna i Sverige i viss mån amerikaniserats. En sådan företeelse är etablerandet av fasta kontaktnät med gamla studenter – ”alumni”. Den Juridiska fakulteten i Lund har sedan flera år haft ett nära samarbete med Suffolk Law School i Boston och ett flertal av fakultetens lärare har genom dessa kontakter också sett värdet av de kontaktnät som kan skapas mellan tidigare studenter och dagens juridiska fakulteter.

Sällskapet Lundajurister har sedan ett par år tillbaka sett vikten av att öka den yta på vilken just omvärldskontakterna vilar på. Under förra läsåret hölls den första av det som skall bli ett årligen återkommande evenemang nämligen Lundajuristens dag – en homecoming day. Årliga homecoming days knyter samman generationer av lundajurister. Sällskapet har tillsammans med Juridiska Föreningen skapat ett mentorskapsprogram mellan sällskapets medlemmar och studenterna vid fakulteten. Vi har som mål att genom sällskapet verka för skapande av ett vitalt nätverk mellan praktiskt verksamma, akademiska lärare och studenter vid fakulteten samtidigt som möjlighet till social samvaro.
SÄLLSKAPET LUNDAJURISTERNAS STYRELSE 2023/2024

Kristoffer Ståhl, ordförande

ks@advokatfirmanstahl.se

Andrea Lindblom, sekreterare

andrea.lindblom@gmail.com

Sven Lindblom, kassör

sven.lindblom@delphi.se

Madeleine Edqvist

madeleine.edqvist@msa.se

Thed Adelswärd

thed.adelsward@dom.se

Fredrik Heldqvist

fredrik.heldqvist@lwadvokat.se

Emma Regnér

Emma.Regner@dom.se

Cecilia Andersson

Anette Ohlsson

anette.ohlsson@dom.se

Lina Rönndahl

lina.ronndahl@jur.lu.se

Christina Söderbäck Hedén

christina.soderback@gmail.com

Ulf Maunsbach

ulf.maunsbach@jur.lu.se

Styrelserepresentanter från Juridiska Föreningen: Sara Axelsson och Madeleine Lindström

bottom of page