top of page

SVENSKA JURIDISKA MÄSTERSKAPEN

De Svenska Juridiska Mästerskapen är en rikstäckande tävling i processföring inför svensk domstol. Tävlingen anordnas av sammanslutningen för de Svenska Juridiska Mästerskapen, SSJM. Det är en ideell förening grundad av de juridiska föreningarna i Uppsala, Stockholm, Lund, Örebro, Göteborg och Umeå. Juridikstudenter från universiteten i dessa städer är inbjudna att delta i tävlingen. Förutom chansen att vinna 10 000 kronor, får deltagarna också ett utmärkt tillfälle att skaffa sig processerfarenhet och visa upp sina kunskaper.

Så här går det till
I det första momentet tävlar lagen, bestående av två personer, mot övriga lag på samma ort. Varje lag får i uppgift att presentera en skriftlig inlaga i ett mål, baserat på ett fiktivt fall författat av justitierådet Johnny Herre. En tävlingsjury bestående av domare, advokater och forskare väljer ut de sex bästa inlagorna på varje ort. De uttagna lagen får sedan i en lokalfinal – som i Lund brukar äga rum i Lunds tingsrätt – plädera muntligt inför samma jury. Därefter utses det bästa laget på varje ort att representera sitt universitet vid riksfinalen i Högsta domstolen.

Inför riksfinalen presenteras ytterligare förutsättningar i det fiktiva fallet. Finalisterna från varje universitet delas upp i kärande- och svarandelag. Du måste alltså vara beredd att se målet från båda håll. Finalen avgörs i Högsta domstolen genom muntliga pläderingar inför en jury bestående av justitieråd. I riksfinalen är tävlingsmomentet inriktat enbart på den muntliga framställningen och lagen behöver inte presentera några skriftliga inlagor utöver att ange sina yrkanden och grunder.

Det är i riksfinalen som du och ditt lag ska visa att ni är värda titeln ”Svenska Mästare i Juridik”. I tre spelade processer möts kärande- och svarandelag från olika orter. När dammet har lagt sig utser juryn bästa kärandelag, bästa svarandelag och bästa ort. De segrande lagen får – förutom titel och ära – vardera 10 000 kronor. En vandringspokal går till det universitet vars lag sammantaget fått högst poäng av juryn. Mannheimer Swartling delar dessutom ut ett specialinstiftat processpris till en person för särskilt väl genomförd prestation. Finaldagen avslutas med att alla blir vänner igen. Under gemytliga former får tävlingsdeltagare, domare och funktionärer äta och dricka gott samt delta i eller bevittna prisutdelningen.

Vilka får tävla?
För att få delta ska du läsa vid någon av juristutbildningarna i Uppsala, Stockholm, Lund, Örebro, Göteborg och Umeå och vara eller ha varit inskriven på kursen processrätt, d.v.s. termin 5 vid Lunds universitet. Det är de formella kraven. Tävlingen ställer höga krav på din förmåga att argumentera för din klient – dina argument måste vara vässade såväl skriftligt som muntligt. Men du är inte ensam i kampen. Du tävlar i ett lag, bestående av dig själv och ytterligare en person från samma ort. Tänk på att det bästa laget inte är det där du och din medtävlare kan samma sak, utan där ni kompletterar varandras kunskaper. Anmäl gärna en person i reserv utifall att någon får förhinder.


Läs mer på SJM:s officiella hemsida.

ARRANGÖRER I LUND 2024/2025

  • output-onlinepngtools (2)
  • output-onlinepngtools (1)
  • output-onlinepngtools
bottom of page