top of page

HUR KAN DU PÅVERKA UTBILDNING?

Kul att du vill påverka din utbildning och göra studietiden bättre för både dig själv och dina medstudenter! Det finns flera olika vägar att gå och här får du veta mer om dessa.
 

1. Fyll alltid i kursvärderingen

I slutet av varje kurs ska du alltid ges möjlighet att fylla i en kursvärdering. Föreläsaren ska alltid avsätta tid från föreläsningen för att låta studenterna fylla i värderingen. Det är således inte okej att låta studenterna fylla i värderingen i en kaffepaus eller ta med den hem. Kursvärderingarna läses både av oss på JF och av de lärare som håller i kursen. Passa därför på att skriva vad du verkligen tycker – det gör skillnad. Säg gärna till oss på JF om ni inte fått tid att fylla i värderingen under föreläsningen.
 

2. Använd JF Klaga

JF Klaga är ett verktyg med två syften. Dels ges du som student möjlighet att smidigt inkomma med klagomål och synpunkter på utbildningen och själv välja om du vill vara anonym eller inte. Dels innebär det också att vi på JF kan samla in statistik där vi ser vilka de vanligast förekommande problemen och synpunkterna är.

3. Ta kontakt med kursombud, utbildningsutskottet eller JF:s ordförande

Det viktigaste för oss är att vi får reda på de eventuella klagomål eller synpunkter du har på utbildningen. Du är därför alltid varmt välkommen att höra av dig till något av kursombuden, någon av tjänstemännen i utbildningsutskottet eller JF:s ordförande.


4. Bli kursombud

Som kursombud ansvarar du för att fånga upp de klagomål och synpunkter dina kurskamrater har samt framföra dessa till ansvariga föreläsare. Det är en otroligt viktig uppgift och innebär ett stort ansvar. Du som brinner för att förbättra juristutbildningen både för dig själv och dina kursare bör definitivt undersöka om det finns möjlighet för dig att bli kursombud.
 

5. Sök en post utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet har tillsammans med JF:s ordförande huvudansvaret för föreningens utbildningsbevakning. Utöver att tjänstemännen i utskottet arbetar med konkreta ärenden och utbildningsfrågor har de också en koordinerande och styrande roll. Om du är intresserad av att verkligen kunna göra stor skillnad och sätta din prägel på JF:s arbete ska du definitivt söka någon av posterna i UU.
 

6. Ställ upp i valet till fullmäktige

Fullmäktige är JF:s högsta beslutande organ och består av 21 ledamöter. Det är dessa ledamöter som sätter agendan för JF:s utbildningsbevakning genom att anta föreningens verksamhetsplan och åsiktsprogram.

bottom of page